Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren
Prins Died van Reedeurp 2022 / 2023

Reglement jeugdoptocht

Het doel van dit reglement is om de optocht van de Reedeurpenarren een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. De doelstelling kan niet door dit reglement worden gewaarborgd, maar alleen door de naleving ervan door de deelnemers.

Algemeen

 • Door inschrijving als deelnemer van de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement.
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van het bestuur, de verkeersregelaars en de politie strikt op te volgen.
 • De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open.
 • Het bestuur is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

Aansprakelijkheid en verzekering

 • De Reedeurpenarren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden schade en/of voor door de deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 • De Reedeurpenarren zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

Veiligheid

 • De uitvoering dient van dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en de toeschouwers niet in gevaar komt.
 • Open vuur is (in welke vorm dan ook) verboden.
 • Glas is ( in welke vorm dan ook ) verboden.
 • De deelnemers mogen zich niet begeven tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen.

Deelname aan de optocht

 • Iedere deelnemer dient haar of zijn uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, waarbij de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.
 • Aan het einde van de optocht kunnen de karren/ skelters uitsluitend geparkeerd worden op het kerkplein.
 • Er mogen geen gemotoriseerde voertuigen deelnemen aan de jeugdoptocht.
 • Confetti mag slechts beperkt gebruikt worden tijdens de optocht. Eventuele extra schoonmaak kosten komt voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 • Per deelnemende groep dient een contactpersoon aangesteld te zijn.
 • Deze contactpersoon zorgt ervoor dat hij of zij op de hoogte is van het reglement en de bijgevoegde instructies.
 • De contactpersoon is tijdens de optocht het aanspreekpunt voor de groep (het is gewenst dat hij/zij tijdens de optocht mobiel te bereiken is).

Alcohol & Verdovende middelen

 • NIX – 18   Géén alcohol- en gebruik en –bezit door deelnemers onder de 18 jaar.
 • Drugs gebruik is ten strengste verboden.
 • Conform de wetgeving is het verboden om alcohol uit te delen aan mensen onder de 18 jaar. Zorg er voor dat ook na de optocht geen alcohol onbeheerd achterblijft.
E-mailen
Map
Info
Instagram